Nu op Groot Nieuws Radio

00:00 - 05:25 De Nacht - Non-stop

Nu speelt

Brian Doerksen The River
Luister

Zojuist op Groot Nieuws Radio

00:00 - 00:00 Zomerradio - Non-stop

Nu speelt

Brian Doerksen The River
Luister

Straks op Groot Nieuws Radio

05:25 - 06:00 De Bijbel Door - Cor Weeda & Ieke Andree

Nu speelt

Brian Doerksen The River
Luister

Beleidsplan 2018-2023

Met de woorden uit Galaten 5 startten in 2007 twee pioniers Groot Nieuws Radio. Hun wens was om Nederland via radio te bereiken met het evangelie. Ze geloofden dat er behoefte was aan een landelijk christelijk radiostation met 24 uur per dag christelijke muziek en verdiepende gesprekken. Het station bleek in een behoefte te voorzien; eind 2017 vierden we het 10-jarig jubileum van Groot Nieuws Radio.

In het beleidsplan 2018-2023 beschrijven we allereerst de huidige situatie om daarna voor de diverse afdelingen de gewenste situatie te schetsen. We lichten de organisatiestructuur en -cultuur toe en geven in zicht in de financiën. Op basis van dit peleidsplan stellen we de jaarplannen op. Aan de hand van het goedgekeurde jaarplan wordt de bijbehorende begroting opgesteld. De jaarplannen worden, daar waar nodig, omgezet in concrete werk- of actieplannen.