Het was 14 februari 2009. Wat was er gebeurd? Mijn leven stond op de kop. Ik was deelnemer van een Alpha-cursus en we hadden net stille tijd gehad. Stille tijd die mijn leven en het leven van mijn gezin radicaal veranderde. Ik was op zoek naar de levensvragen, ik was misschien wel een beetje moe van al het gejaag naar succes, prestige en aanzien.

In de stilte werd mijn leven veranderd, een ontmoeting met de levende God! Hoe ga ik dit thuis vertellen? Mijn vrouw en kinderen schrokken en wisten niet wat ze ermee moesten. Maar ook zij werden later in dat jaar gegrepen door de liefde die God voor hen had.

Tijdens de Alpha-cursus had degene waar ik mee meereed altijd een zender opstaan met voor mij totaal onbekende muziek, Groot Nieuws Radio. Wat een bak met herrie was mijn reactie naar hem, heb je ook nog iets anders? Nu inmiddels 13 jaar later ben ik al 10 jaar werkzaam bij Groot Nieuws Radio, eerst een jaar als freelancer en daarna als relatiebeheerder en teamleider van de verkoopafdeling.

Ik ben een bezige bij die niet stil kan zitten en mijn glas is graag half vol en nooit half leeg. Naast het mooie werk wat ik mag doen ben ik nog actief op een aantal andere gebieden; als voorzitter van de kledingbank, ouderling, gever van Alpha-cursussen en kandidaat raadslid voor de ChristenUnie.

Als klein kind had ik altijd al een passie voor ondernemen, als ik iets kon verhandelen dan deed ik dat. Overal zag ik wel handel in. Nu kan ik mijn passie delen met de ondernemers. In gesprek gaan over ondernemerschap, wat de impact is op het leven van een ondernemer, de onzekerheden die er zijn en de keuzes die je soms moet maken als ondernemer. Ik zie dat God mij op de plek gezet heeft waar Hij mij wilde hebben, dat liep anders dan ikzelf ooit had gedacht.

Dankbaar blik ik terug op de 10 jaar die ik nu werkzaam ben bij Groot Nieuws Radio, met pieken en met dalen. Een actieweek met een wonderlijk resultaat! Het is het radiostation van God en zolang Hij wil dat het doorgaat zal het ook doorgaan. Ik kijk reikhalzend uit naar de komende 10 jaar met wat Hij nog voor ons in petto heeft, zowel privé als zakelijk. En ik hoop dit in gezamenlijkheid met jullie als ondernemers te beleven.

Ondernemers, bedankt voor de steun aan Groot Nieuws Radio. Tot slot een bemoediging die mijn leven op de kop zette:

“Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.”

Openbaring 3:20