Hoe gaat de partij om met tegenstanders in de maatschappij?

Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid… Jullie hebben gehoord dat er in de Boeken is gezegd: ‘Houd van je broeders en haat je vijanden.’ Maar Ik zeg tegen jullie: houd van je vijanden en bid voor de mensen door wie jullie slecht behandeld worden.

Houd van je vijanden, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Net als die andere Bijbeltekst ‘heb je naaste lief als je zelf’ (o.a. Leviticus 19:18). Dit mocht in een politieke podcast, waar de Bergrede de stemming bepaalt, dan ook niet ontbreken.

Iedere christen gaat op zijn eigen manier met dit principe om, en dat geldt eigenlijk ook voor politieke partijen. Alleen al op de vraag “wie is je vijand?” krijg je verschillende antwoorden. Als je de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen bekijkt, kun je soms duidelijk, soms minder duidelijk, zien wie of wat de tegenstanders zijn. Ook in de afgelopen vier jaar staan politieke partijen soms recht tegenover groepen in de samenleving. Bijvoorbeeld: de boerenprotesten en de stikstofcrisis; medisch-ethische discussies over het levenseinde; angst voor de islam; wantrouwen tegenover de media; de kloof tussen arm en rijk; racisme en lhbtq-rechten, en nog veel meer.

Wat moet je hier nou mee, als je straks naar de stembus gaat? Dat laten we aan jou zelf over. Misschien voel je je meer thuis bij een partij die dezelfde vijand heeft als jij, of vind je het fijner dat een partij jouw stem krijgt omdat deze juist mensen met verschillende meningen of achtergronden probeert samen te brengen.

Wat de politici zelf zeggen over hun tegenstanders, hoor je in de podcast!

(vorige) Liefdegaven <| overzicht | > Doen wat je zegt (volgende)

Beeld: Husky via Wikimedia.org