Wat zijn de vruchten van de partij?

Uit de Bergrede: Zalig de reinen van hart… Aan een goede boom groeien goede vruchten, maar aan een slechte boom groeien slechte vruchten…. Zo kunnen jullie de mensen dus herkennen aan hun vruchten. Hun vrucht is: hun manier van leven.

In verkiezingstijd laten politieke partijen zich graag van hun beste kant zien. Ze laten in hun verkiezingsprogramma zien wat ze van plan zijn met Nederland, als ze in een volgend kabinet gaan regeren. Toch kan het ook goed zijn om terug te kijken naar wat partijen in vorige kabinetsperiodes gedaan hebben. Welke “vrucht” hebben ze gedragen? Wat hebben ze bereikt?

Dat is best lastig, want we volgen niet allemaal elke dag de gebeurtenissen in de Tweede Kamer. Wat vier jaar geleden gebeurt is, zijn we vaak alweer vergeten. Het kan je wel helpen een politieke partij beter te leren kennen. Hoe gaan ze met andere standpunten om? Waar hebben ze voor en tegen gestemd? Wat is de invloed van een partij op de stemming in de samenleving? Begrijpen ze wat gewone Nederlanders belangrijk vinden? In dat licht kun je kijken naar dingen als het Klimaatakkoord, de toeslagenaffaire, stikstofcrisis én coronacrisis, maar ook de verdeeldheid in de samenleving. Wat was het aandeel van politieke partijen hierin?

In de podcast neemt Annemarie Biljard een paar van deze “vruchten” van de politieke partijen onder de loep. Ook kun je de StemmenTracker of Stemchecker gebruiken om te zien wat partijen de afgelopen jaren gestemd hebben in de Tweede Kamer.

Wat vind jij goede en slechte resultaten uit de afgelopen vier jaar?

(vorige) Fundament <| overzicht | > Liefdegaven (volgende)

Beeld: Husky via Wikimedia.org