Benieuwd wat het juiste antwoord van de kwalificatievraag voor de Bijbelquiz was? Op deze pagina kun je de vragen én goede antwoorden nog eens nalezen. Elke maandag werken we deze pagina bij met de antwoorden van de vorige week. De antwoorden staan van nieuw naar oud.

Vrijdag 27 augustus

De laatste dag van deze quiz gaat over een zeer vreugdevol thema, namelijk over feest. De Bijbel beschrijft de grote Joodse feesten en verschillende gebeurtenissen vinden ook plaats op die feesten. Er komen ook grote banketten voor en Jezus spreekt zelfs over een hemelse bruiloftsfeest. Over dat feest gaat de kwalificatievraag. 

Jezus vertelt een gelijkenis over het koninkrijk van de hemel. Dat is als een bruiloftsfeest. Degene die waren uitgenodigd willen niet komen, dus wordt iedereen uitgenodigd. Toch moet er één iemand alsnog het feest verlaten. Waarom? Antwoord: Hij had geen bruiloftskleed aan/niet de juiste kleding (Mattheüs 22:11-12) 

Donderdag 26 augustus

Jeruzalem, de stad van God. Een stad waar al eeuwen om gevochten wordt en waar de koningen van Israël hebben geregeerd. Ook de stad waar Jezus is gekruisigd. Over die belangrijke stad gaan de vragen vandaag. De kwalificatievraag gaat over Jezus die op een gegeven moment ook naar Jeruzalem ging. 

De kerk is een plek om stil te worden voor God, tot Hem te zingen en onderwezen te worden uit de Bijbel. Een plek waar gelovigen samenkomen. In de tijd van Jezus vervulde tempel in Jeruzalem de belangrijkste rol als het aankwam op de aanbidding van God.

Wat deed Jezus toen hij in Jeruzalem mensen handel zag drijven bij de tempel? Antwoord: Hij joeg ze weg en gooide de tafels van de geldwisselaars omver en de stoelen van de duivenverkopers (Marcus 11:15-17). 

Woensdag 25 augustus

Praten met God, het gebed. We kunnen God kennen uit de Bijbel, maar op een persoonlijk niveau kunnen we Hem enkel kennen als we ook tot Hem bidden. Het praten met God is iets dat we door de hele Bijbel heen zien terugkomen. Zo bad Jezus ook regelmatig tot Zijn Vader. Daarover gaat de kwalificatievraag bij het thema: bidden. 

Op welke plek bad Jezus diepbedroefd tot Zijn Vader voordat Hij door Judas werd uitgeleverd? Antwoord: Hof van Getsemane (Mattheüs 26:36) 

Dinsdag 23 augustus

Koningen zijn eeuwenlang de leiders van het volk geweest. Soms was dat een zegen voor het volk, maar soms ook een vloek. Wij kennen al een hele tijd geen koning meer als absoluut machthebber, maar velen waarderen het koningshuis nog wel erg. Toen Israël een koning wilde waarschuwde Samuël al dat ze niet een te rooskleurig beeld ervan moesten hebben. Dat zou in de praktijk ook blijken. In de Bijbel lezen we steeds afwisselend over de goede en de slechte koningen. Dat is het thema van vandaag: Koningen. De kwalificatievraag gaat over het moment dat Israël zich afsplitste van Juda. 

Wie was de eerste koning van Israël toen Israël zich afsplitste van Juda? Antwoord: Koning Jerobeam (1 Koningen 12:20) 

Maandag 22 augustus

God is een scheppend God. Alle natuurlijke dingen die we om ons heen zien maken deel uit van Gods schepping. Aan het begin van de Bijbel lezen we over Gods scheppend handelen. Daarover zal de quiz vandaag gaan: de schepping. De kwalificatievraag gaat over Genesis 1 en Gods oordeel over de schepping. 

Boekjes & methodes om dankbaar terug te blikken aan het einde van de dag doen het momenteel goed. In Genesis 1 lezen we dat ook van God. Wat staat er repeterend daar?  Antwoord: En God zag dat het goed was (Genesis 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31). 

Vrijdag 19 augustus

Regeltjes en geboden zijn tegenwoordig niet erg populair. We spreken liever over alles wat wel mag. God heeft Zijn Wet aan Israël echter niet gegeven als straf, maar juist om duidelijkheid te bieden. Hij weet immers wat ze nodig hebben om een goed leven te kunnen leiden. Jezus herhaalt niet alle voorschriften aan het volk, maar geeft een samenvatting van de Wet en daarover gaat de kwalificatievraag bij het thema van vandaag: de Wet. 

Wat is volgens Jezus de samenvatting van de Wet? Antwoord:Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en kracht. En heb uw naaste lief als uzelf (Marc. 12:30, 31). 

Donderdag 18 augustus

De quizvragen vandaag gaan over een gebeurtenis in de Bijbel die erg tot de verbeelding spreekt: de Exodus. Het verhaal van Mozes is keer op keer verfilmd en de ene verfilming is nog grootser opgezet dan de andere. Ten diepste gaat het echter over Gods reddingsplan. God die het lijden van Zijn volk ziet en op langs bijzondere en onvoorziene wegen een uitweg biedt voor het volk uit Egypte om uiteindelijk te komen in het Beloofde Land. De kwalificatievraag gaat over het woord Exodus. 

Wat is de betekenis van het woord Exodus? Antwoord: Uittocht 

Woensdag 17 augustus

Zo trots als een pauw. Het beeld van een pauw die loopt te pronken met zijn veren. ‘Kijk hoe mooi ik ben’. Zo kunnen wij mensen dat ook doen. Ons mooi maken en er verzorgd uitzien. Op zich niks mis mee, maar we kennen ook de uitdrukking ‘schijn bedriegt’. Iemand kan nog zo mooi zijn, maar ondertussen alles doen wat God verboden heeft. God ziet immers de ware schoonheid van een mens. Wat is schoonheid dan? Over het thema schoonheid zal het vandaag gaan. Petrus heeft het ook over het thema schoonheid en daar zal de kwalificatievraag over gaan. 

Petrus roept in zijn eerste brief de vrouwen op om hun schoonheid niet te laten liggen in een mooi kapsel, sieraden of kleding, maar in wat dan wel? Antwoord: In wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed (1 Petrus 3:4). 

Dinsdag 16 augustus

Wie houdt er niet van lekker eten. We hebben eten nodig om te overleven, maar het is ook een geschenk van God dat we met dankbaarheid en plezier mogen ontvangen. Dat het Bijbels gezien ook een belangrijk onderwerp is, blijkt wel uit de vele teksten die over voedsel, je maag/buik of maaltijden gaan. Dat is dan ook het thema van de dag: maaltijden. De kwalificatievraag gaat over een gebed om eten. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. Uit welk bekend gebed is dit een quote?  Antwoord: Het Onze Vader (Mattheüs 6:11) 

Maandag 15 augustus

Nederland is echt een waterland. We hebben een ruime geschiedenis met zeevaart en in recentere tijden staan we vooral bekend om onze strijd om het water te bedwingen, zodat ons land droog blijft. Aan het begin van de Bijbel wordt een verhaal verteld over een strijd met de zee die bijna aan de gehele mensheid een einde maakte ware het niet dat God Noach een ark had laten bouwen die hem, zijn familie en de dieren in veiligheid hield. Dat is het thema van de dag: De ark van Noach. De kwalificatievraag gaat over twee dieren uit de ark.

Via whatsapp ontvangen we razendsnel berichten van mensen die soms heel ver weg wonen. Toen Noach wilde weten of er weer droog land kon hij uiteraard niet appen, maar hij stuurde twee vogels erop uit. Wat voor vogels waren dit (2 soorten)? Antwoord: Een raaf en twee duiven (Genesis 8:6-14).

Vrijdag 12 augustus

Veel verhalen in de Bijbel gaan over mannen die een belangrijke rol spelen en door God geleid worden om Zijn plan uit te voeren. Er zijn minder verhalen over vrouwen, maar wanneer de Bijbel over vrouwen spreekt gaat het meestal over krachtige vrouwen die getrouw de wil van God doen. Dat is het thema van vandaag: vrouwen. De kwalificatievraag gaat over een vrouw in de Bijbel die koningin wist te worden. 

Wat is de Joodse naam van Esther? Antwoord: Hadassa (Esther 2:7) 

Donderdag 11 augustus

De Bijbel staat vol met mensen die op reis gaan. Paulus bijvoorbeeld die van stad naar stad reist om Jezus te verkondigen. Het volk Israël op weg naar het Beloofde Land en ook Jezus zelf trok rond om het koninkrijk van God te verkondigen. Dat op reis gaan ging veelal te voet, maar soms ook doormiddel van vervoersmiddelen. Dat is thema van vandaag: vervoersmiddelen. De kwalificatievraag gaat over een koning die zich liet vervoeren. 

Welke koning wordt in Hooglied vervoerd op een draagstoel? Antwoord: Dat is koning Salomo (Hooglied 3:7-9) 

Woensdag 10 augustus

In de Bijbel spreekt God soms rechtstreeks tot mensen, maar het gebeurt ook dat God via dromen of visioenen tot mensen spreekt. Meestal zijn het beelden die een uitleg behoeven, omdat ze niet letterlijk zo uitkomen. Ook de uitleg is dan iets dat enkel God kan geven. Dat is het thema van de dag: Dromen en visioen. Een groep mensen die met regelmaat een visioen van God kregen waren de profeten en over één van die profeten gaat de kwalificatievraag. 

Welke profeet profeteerde: ‘Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.  Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien;’? Antwoord: Dat was de profeet Joël (Joël 3:1) 

Dinsdag 9 augustus

Wie ben jij? Je bent een kind van je ouders en je hebt dat en dat gedaan. De dingen die we doen en de dingen die we hebben meegemaakt vormen ons en maken ten delen ook tot wie we zijn. God kent ons echter veel dieper dan dat. Hij kan de vraag naar wie wij zijn volledig beantwoorden. Hij heeft ons immers geschapen. Daarover gaat de kwalificatievraag bij het thema van de dag: ‘wie ben ik?’.  

Van welke grondstoffen maakte God de eerste mens? Antwoord: Uit stof/aarde/stof van de aarde (Genesis 2:7) 

Maandag 8 augustus

Het thema van vandaag vormt het hart van ons geloof: de Heere Jezus. Gods Zoon die voor ons naar de aarde kwam om redding te brengen. Wat weten we op grond van de Bijbel over het leven van Jezus en wat heeft Hij tijdens zijn tijd hier op aarde allemaal gezegd. Daarover gaan de vragen van vandaag. De kwalificatievraag vandaag gaat over de titels die aan Jezus werden gegeven. 

Welke 2 titels worden in het NT het meest aan Jezus gegeven?  Antwoord: (1) Here, (2) Messias/Christus 

Vrijdag 5 augustus

Vreemde visioenen, bizarre acties, oproepen tot bekering. Dit zijn associaties die we kunnen hebben bij de profeten in de Bijbel. Ze worden door God gezonden om een boodschap over te brengen aan het volk Israël dat veelal van God is afgedwaald en in berouw weer moet terugkeren tot God. Dat sommige profeten wel hele bijzondere dingen overkwam daar zal de kwalificatievraag over gaan bij het thema: profeten. 

Raadsel: Deze profeet bad met zeewier op zijn hoofd. Wie is dit? Antwoord: Micha 

Donderdag 4 augustus

Een kijkje nemen in de hemel. Niemand kan ons precies vertellen hoe de hemel is, maar de Bijbel geeft ons wel beelden en maakt ons wel dingen duidelijk over wat de hemel is. Ons kennen van de hemel beperkt zich echter tot ons menselijk begrip en vaak wordt er dan ook de vergelijking gemaakt met iets dat we ons wel kunnen voorstellen. Daarover zal de kwalificatievraag gaan bij het thema: de hemel. 

Welk hemels fenomeen is als een bruidegom die zijn bruidsbed verlaat en als een held die juichend voortsnelt op zijn weg? Antwoord: De zon (Psalm 19:6) 

Woensdag 3 augustus

Jezus ging niet alleen op pad om het ‘goede nieuws’ te verspreiden en om het koninkrijk van God bij de mensen bekend te maken. Hij had om zich heen een groep van discipelen die hem volgden. We treffen meestal Jezus aan met zijn kleine groep van discipelen, maar dat was niet de enige groep mensen die Jezus gebruikte. Daarover zal de kwalificatievraag gaan bij het thema: de discipelen. 

In welk Evangelie staat de uitzending van de 72 leerlingen door Jezus? Antwoord: Lucas (Lucas 10) 

Dinsdag 2 augustus

Zegenen is het goede wensen voor de ander. In de Bijbel treffen we verschillende momenten aan waarop iemand een zegen uitspreekt en het goede wenst voor de ander/voor het volk. Ook God zegent. Daarover zal de kwalificatievraag gaan bij het thema: de zegen. 

Wat is het eerste in de Bijbel dat gezegend wordt? Antwoord: De vogels en de vissen (Genesis 1:22). 

Maandag 1 augustus

Door de Bijbel kunnen we een hoop leren over God. Tegelijkertijd kunnen we God niet volledig bevatten. Wanneer we dat wel menen te kunnen dan ontstaat haast van zelf de neiging om een beeld van God te schetsen. Deze steen, de zon, dit beeld, dat is God. De mens doet daar echter keer op keer God te kort mee en aanbidt eerder een afgod op die manier, dan dat ze de God vereren die zich in de Bijbel aan ons openbaart. God gebruikt Zijn schepping soms echter wel om zich te laten zien aan specifieke personen in de Bijbel. Daarover zal de kwalificatievraag gaan bij het thema van de dag: Beelden van God.

Wanneer Elia in de put zit en bij de Horeb aankomt heeft hij een ontmoeting met God. In wat voor natuurverschijnsel bevindt God zich in die ontmoeting?  Antwoord: God was aanwezig in een zachte bries (1 Koningen 18:12-13). 

Vrijdag 29 juli

Waar Kerst waarschijnlijk het meest bekende christelijke feest is zien veel christenen Pasen echter als het meest belangrijke christelijke feest. Het feest van de opstanding van Christus. Het verdriet dat de mensen door de kruisiging van Christus in hun greep hield, maakte plaats voor vreugde toen Jezus opgestaan was. Toen Jezus was opgestaan was het echter niet voor iedereen meteen duidelijk dat Hij het was. Daarover zal de kwalificatievraag gaan bij het thema van vandaag: Pasen. 

Vissen is voor sommige een leuke hobby. Voor Petrus en de andere discipelen was het echter hun levensonderhoud. Toen Jezus was opgestaan waren Petrus en nog wat anderen weer aan het vissen, maar ze hadden het niet door dat het Jezus was die in hun boot stapte. Wanneer hadden ze het wel door?  Antwoord: Toen ze door de aanwijzingen van Jezus opeens een bijzonder vol net hadden met vis. Zoveel dat ze het niet omhoog konden trekken. (Johannes 21:1-14) 

Donderdag 28 juli

De Bijbel staat vol met teksten die gaan over de liefde. Zo horen we keer op keer dat we geroepen zijn om God lief te hebben. De Bijbel staat ook vol met liefdesverhalen. Veelal gingen die liefdesverhaal anders dan bij ons. Veel van de huwelijken waren nog geregeld door de ouders in plaats van de personen zelf. Er was in de Bijbel ook een profeet en zijn huwelijk werd wel op een hele bijzondere manier geregeld. Daarover gaat de kwalificatievraag bij het thema van vandaag: de liefde en liefdesverhalen. 

Welke profeet moest met een overspelige vrouw trouwen om vervolgens in dat huwelijk de trouwe liefde van God te kunnen ‘uitbeelden’?  Antwoord: Hosea (Hosea 1:2) 

Woensdag 27 juli

Dit Bijbelboek is vooral erg bekend door de Psalmen die in de kerk nog steeds gezongen worden. Daarom kennen we dat boek relatief goed en zullen er nog wel teksten zijn die we letterlijk uit ons hoofd kennen. Over deze Psalmen gaat het vandaag in de quiz. Voor de kwalificatievraag beginnen we met een vraag over de eerste psalm. 

Wat zijn de eerste twee verzen van Psalm 1? 

Antwoord: ‘Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van de zondaar niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.’

Dinsdag 26 juli

Koningen, keizer, presidenten of dictators. Dit zijn titels die ons wel bekend zijn en bij elke titel kunnen we waarschijnlijk wel wat mensen bedenken die die functie hebben bekleed. Een rechter als titel van iemand die het volk leidt en bevrijdt is voor ons vandaag de dag een stuk minder bekend. Voordat de koningen over Israël regeerde waren er rechters en dat is ook het thema van de dag. Wat weet je over ‘de rechters’? 

Van welke beroemde verspieder was de rechter Otniël een neefje? 

A Kaleb
B Jozua
C Mozes 

Antwoord: A, Kaleb (Rechters 3:9). 

Maandag 25 juli

De geboorte van Jezus is misschien wel het bekendste Bijbelverhaal dat er is. Zelfs de mensen die niet geloven in God zullen vaak nog wel een idee hebben bij de betekenis van het christelijke Kerst. Denk dan alleen al aan het kerststalletje wat vaak in huis wordt gehaald. Er is echter vaak een verschil tussen het Kerstverhaal zoals dat in ons hoofd zit en de precieze woorden die de Bijbel gebruikt om te spreken over de geboorte van Jezus. Zo was de geboorte van Jezus geen toevallige gebeurtenis, maar iets wat al ruim voor die tijd door profeten was aangekondigd. Over één van die profetieën gaat de kwalificatievraag bij het thema van de dag: de geboorte van Jezus. 

Welke profeet profeteerde over de geboorteplaats van Jezus? Antwoord: Micha (Micha 5:1) 

Vrijdag 22 juli

Op centrale momenten in het Oude- en Nieuwe Testament gebruikt God mensen om Zijn werk te doen. Om Zijn wil bekend te maken aan de volken en om redding te brengen. De personen die Hij hiervoor gebruikt krijgen vaak Gods Geest over zich. De uitdagende taak waar de gelovige voor staat om Gods werk te doen hoeft niet los van God te gebeuren. Juist niet! God werkte met die mensen mee door Zijn Geest. Met Pinksteren werd Zijn Heilige Geest vrij toegankelijk voor een ieder die gelooft. Zo wilt Hij ons vandaag de dag ook gebruiken voor Zijn koninkrijk. Niet iedereen begreep echter wat er gebeurde bij de uitstorting van de Heilige Geest en daarover gaat de kwalificatievraag bij het thema van de dag: de Heilige Geest.  

Wat zeiden sommige spottende omstanders tijdens het Pinksterfeest over de Joden die vervuld waren van de Heilige Geest in het boek Handelingen? Antwoord: Ze zullen wel dronken zijn (Handelingen 2:13). 

Donderdag 21 juli

Wie zijn je echte vrienden? Zijn dat de mensen die we dagelijks zien op ons werk? Zijn het onze buren? Of zijn het alle mensen die we op facebook of instagram hebben? Het hebben van vrienden is belangrijk voor ons, maar wie we er precies toe rekenen dat is nog lang niet zo eenvoudig. In de Bijbel komen we ook veel mensen tegen die met elkaar bevriend zijn. Zo was Jezus ook bevriend met mensen. Dat is nogal wat, bevriend zijn met de Zoon van God. Dan moet je toch wel van hele goede komaf zijn als de Zoon van God je vriend wil zijn. Het tegendeel is waar en daarover gaat de kwalificatievraag bij het thema van de dag: vriendschappen. 

Met welke marginale groep mensen is Jezus volgens de mensen bevriend? Antwoord: Tollenaars en zondaars (Mattheüs 11:19/Lucas 7:34) 

Woensdag 20 juli

Abraham, Isaak en Jakob zijn de drie aartsvaders. Gods plan met het volk Israël begint met die belofte van God aan Abraham en deze belofte wordt tijdens de levens van Isaak en Jakob steeds meer realiteit. Bijna het gehele eerst boek van de Bijbel gaat over deze drie mannen. Niet heel verwonderlijk, want ze hebben erg lang geleefd en ze hebben veel meegemaakt. Over hun leeftijd gaat de kwalificatievraag bij het thema van de dag: de aartsvaders. 

Welke aartsvader (Abraham, Isaak, Jakob) is het oudste geworden? Antwoord: Isaak, want Isaak is 180 jaar geworden (Genesis 35:29), Abraham is 175 jaar geworden (Genesis 25:7) en Jakob is 147 jaar geworden (Genesis 47:28). 

Dinsdag 19 juli

Grote families met veel kinderen die het familiebedrijf voortzetten wordt steeds zeldzamer. Veel mensen willen tegenwoordig nog wel kinderen, maar het is veelal geen noodzaak meer om de financiële toekomst veilig te stellen. In de tijd van de Bijbel was dat anders. Het hebben van kinderen gaf aanzien en verzekerde je pensioen. Als je immers te oud was om zelf te werken, dan had je je kinderen nog om je te onderhouden. Het is dan ook bijzonder wat Hanna deed toen ze een kind had gekregen. Ze droeg haar kind op aan God om Hem te dienen als priester. Daarover gaat de kwalificatievraag van vandaag bij het thema van de dag: Gezinnen. 

Wat was het moment dat Hanna de kleine Samuël meenam naar Silo om daar als priester te dienen? Antwoord: Zodra hij geen voeding van zijn moeder meer nodig had. (1 Samuël 1:21-24) 

Maandag 18 juli

Het hebben van geld is fijn. Zeker in deze tijd, waarin alles steeds duurder wordt kan het verlangen wel opkomen om wat meer geld te hebben. Dat geld in de tijd van Jezus ook een belangrijk onderwerp was blijkt uit de vele keren dat Jezus het over geld heeft. Op zich is het hebben van geld niet het probleem, maar wel als je er zo afhankelijk van wordt dat het je van God gaat afhouden. Als het een afgod wordt. Deze spanning tussen het wel en niet hebben van geld zien we steeds terugkeren in het Nieuwe Testament. Wat weet jij over geld & bezit in de Bijbel? 

Hoe noemen we de man waartegen Jezus zegt dat hij al zijn bezit moet verkopen om het eeuwige leven te krijgen. Antwoord: de rijke jongeling (Mattheüs 19:16-22)