‘We hoeven het niet eens te zijn om één te zijn.’ Het is een veelgehoorde uitspraak in de kerk, die heel mooi klinkt. Maar in de praktijk is het ontzettend moeilijk om de ander vrij te laten in zijn of haar (geloofs)wandel. Dat merken ook Wout en Ruben van Haften. Deze mannen zijn vader en zoon, dominee en radiomaker, maar ook: kerkleider en kerkverlater. In Brandstof praten ze met Eunice over de hoop dat gelovige en ongelovige mensen elkaar meer vinden.

Niet meer gelovig

Met een vader als dominee is Ruben uiteraard christelijk opgevoed. Het geloof was voor hem de absolute waarheid. Dat veranderde toen hij op zeventienjarige leeftijd ging studeren. Hij kreeg ongelovige vrienden en ontdekte toen dat zij helemaal niet zo anders waren als hij dacht: “Pas toen ging ik er meer over nadenken.”

Daar begon de twijfel voor Ruben. Het geloof begon een steeds minder grote rol te spelen in zijn leven. Uiteindelijk besloot hij om het geloof vaarwel te zeggen. “Dat doet pijn”, geeft zijn vader toe: “Maar dat wil niet zeggen dat je je dan ook van elkaar moet afkeren.”

Grote kloof

De kloof tussen gelovigen en gelovigen is groot. Dat merkt Ruben ook: “Ik denk dat in beide groepen mensen zijn die denken dat ze de absolute waarheid in pacht hebben. Er zijn zowel atheïsten die zeggen: ‘Wat jullie geloven is onzin’ als christenen die zeggen: ‘Wat wij geloven is 100% de waarheid’. Daar zitten veel botsingen.”

Ook zijn vader Wout ervaart die kloof. Toch heeft hij een optimistisch perspectief: “Je hoeft je nooit te laten leiden door wanhoop, ook al doen we dat als mensen heel gauw. Ik denk dat er ook tussen gelovige en ongelovige mensen een brug is.”

In gesprek

Verschillende perspectieven, meningen of wereldbeelden kunnen mensen van elkaar verwijderen. Maar het kan je ook met de ander in gesprek brengen. Daar zijn Ruben en Wout een mooi voorbeeld van. Ze staan heel anders in het leven. Wout is als dominee veel bezig met het geloof. Voor Ruben hield het geloven op, onder andere door zijn biseksualiteit. Toch hebben ze een sterke band.

Volgens Ruben is het heel belangrijk om juist het gesprek aan te gaan: “Iedereen zit zó in zijn eigen bubbel. Ik ben gelovig opgevoed en heb ook in de kerk gezeten. Toen merkte ik heel erg dat de kerk een soort houten huisje is waarbuiten niets bestaat. Simpel gezegd was alles binnen de bubbel goed en alles daarbuiten slecht. Dat vind ik veel te kort door de bocht. Juist als we met elkaar in gesprek gaan, kunnen we elkaar veel beter begrijpen.”

Breed spectrum

Inmiddels is Wout met emeritaat, maar nog steeds is hij af en toe actief als predikant. Ook hij is veel bezig met het slaan van een brug tussen gelovigen en ongelovigen: “Ik ben door mijn werk van mensen gaan houden, ongeacht hun afkomst of achtergrond. Mijn blik heeft een heel breed spectrum. Daar ben ik heel dankbaar voor, omdat je dan met iedereen echt in gesprek kan komen.”

In de uitzending vertelt Ruben over zijn coming-out, de reactie van zijn vader en andere christenen en een podcast die ze samen gaan opnemen. Je kunt het gesprek hier terugluisteren: