En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, Hij weet alles. (NBV)