U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in hem geen zonde. (NBV)