Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.