Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.