Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. (NBV)