Want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen. (NBV)