Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. (NBV)