Maar laten we God danken, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus.