Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht.