Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij: ‘Het is volbracht.’ (NBV)