Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, Heer, u bezit het koningschap en de heerschappij. (NBV)