Roem en rijkdom zijn van u afkomstig, u heerst over alles.