Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. (NBV)