Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, (…), maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. (NBV)