Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de Geest als onderpand te geven.