Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.