Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd. (NBV)