Mijn kind, wees sterk door de genade in Christus Jezus.