‘Goed is de Heer voor alles en allen, hij ontfermt zich over heel zijn schepping. Laten al uw schepselen u loven, Heer, en uw getrouwen u prijzen.’ (NBV)