De koning zei tegen Daniël: ‘Het is waar, uw God is de God der goden en de heer der koninngen.’ (NBV)