In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade.