In Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is. (NBV)