Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.