Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid niet vast, maar deed er afstand van. (NBV)