Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn