Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. (NBV)