Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.