Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. (NBV)