Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. (NBV)