Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.