God, de HEER, is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden, Hij laat mij over toppen van bergen gaan.