Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mijn getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. (NBV)