Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof.