Het woord van God is levend en krachtig, en scherper dan een tweesnijdend zwaard.