Want liefde wil ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer.