Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking.