Ik, de Heer, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont aan ieder geeft wat hij verdient. (NBV)