Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de Heer, wist de tranen van elk gezicht. (NBV)