Niet als chaos schiep hij de aarde, maar om te bewonen heeft Hij haar gevormd: Ik ben de Heer, er is geen ander. (NBV)