Laten hemel en aarde redding voortbrengen en ook het recht doen ontspruiten. (NBV)