Juich, hemel! Jubel, aarde! Bergen, breek uit in gejuich! De Heer heeft zijn volk getroost, hij heeft zich over de armen ontfermd. (NBV)