Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. (NBV)