Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg: maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. (NBV)