Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven.